Polecane Poradniki Technologia

Testuj zanim wdrożysz

Ciekawe, przykuwające serwisy internetowe to strony oparte przede wszystkim o interesujące aplikacje internetowe. Ich tworzenie to często długi i trudny okres. Jednym z jego elementów jest testowanie tworzonych aplikacji przed ich wdrożeniem.

Wszystko zaczyna się od pomysłu, określonej potrzeby na stworzenie aplikacji internetowej. To pracy zasiadają programiści i rozpoczyna się żmudny proces tworzenia aplikacji.

Już podczas prac nad stworzeniem aplikacji rozpoczyna się proces testów. Ich celem jest sprawdzenie czy tworzona aplikacja nie zawiera błędów, czy odpowiada wcześniej postawionym założeniom i czy wszystkie jej funkcjonalności działają prawidłowo. Testy przeprowadza się często nie tylko po zakończeniu prac programistycznych, ale także w trakcie ich trwania, testując działanie programu po każdym, wyznaczonym etapie prac.

Oczywiście generalne testy przeprowadza się po zakończeniu prac programistycznych. Sprawdza się wówczas nie tylko działanie samej aplikacji, ale także to czy spełnia ona w oczekiwania potencjalnych odbiorców. Ostatnim elementem jest wdrożenie aplikacji internetowej. Jej instalacja na wybranym serwisie internetowym.

Etap testów jest etapem kluczowym. Od dobrze przeprowadzonych testów zależy przyszłość aplikacji. Ich brak bądź źle przeprowadzone testy mogą mieć w przyszłość negatywne konsekwencje, w tym finansowe. Inwestycja funduszy w stworzenie aplikacji, która ostatecznie nie będzie działać prawidłowo lub nie będzie spełniać oczekiwań odbiorców, sprawi iż cały proces był stratą pieniędzy.

W testowaniu aplikacji mogą pomóc różnego rodzaju narzędzia. Jednym z nich jest e-usługa Tordum.pl. E-usługa ta powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tordum.pl to e-usługa efektywnego, zdalnego testowania funkcjonalności aplikacji internetowych.

Zasadniczą funkcjonalnością e-usługi jest automatyczne tworzenie opisu środowiska wykrycia błędu (nazwy i linku ekranu, parametrów uzupełnionych na ekranie, nazwy testera, rodzaju i wersji stosowanej przeglądarki) oraz automatyczne udostępnianie nagranego filmu prezentującego czynności wykonane przez testera na testowanym serwisie internetowym, które doprowadziły do wykrycia błędu. E-usługa na bieżąco śledzi wykonywane przez testera czynności, wybierane opcje i wpisywane parametry. W momencie zgłoszenia przez niego błędu automatycznie interpretuje wykonywane czynności i tworzy opis środowiska wykrycia błędu.

Główne cechy e-usługi:

  • Funkcjonalność rejestracji testowanego serwisu, która umożliwi zdalne rozpoczęcie śledzenia czynności wykonywanych na testowanym serwisie internetowym.
  • Tworzenie opisu środowiska wykrycia błędu oraz automatyczne udostępnianie nagranego filmu prezentującego czynności wykonywane przez testera na testowanym serwisie internetowym, które doprowadziły do wykrycia błędu.
  • Funkcjonalność automatycznej identyfikacji powtarzających się błędów, zgłaszanych przez różnych testerów i redukcji dubli zgłaszanych błędów.
  • Funkcjonalność rekomendacji wyboru zespołu testerów, który z racji kombinacji różnych podejść do testowania oraz odpowiedniej charakterystyki testerów powinien kompleksowo podejść do zadania.
  • Funkcjonalność określania elastycznych reguł rozliczeń z testerami.
  • Funkcjonalność budowy scenariuszy testów i monitoring stopnia ich realizacji.

Tego typu narzędzie pozwoli w szybki efektywny sposób przeprowadzić testy aplikacji internetowej, dzięki czemu unikniemy ewentualnych błędów i niedogodności w trakcie jej działania.

poig

ZOSTAW ODPOWIEDŹ